Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Medziročná zmena
Spotrebné dane 7 624,7 6,5%
Dane z príjmov 4 714,5 11,5%
Odvody 9 939,5 9,9%
Príjmy z majetku 667,7 -19,0%
Ostatné 5 343,8 12,7%
Konsolidované príjmy verejnej správy 28 290,3

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.