Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Medziročná zmena
Spotrebné dane 7 130,6 -2,9%
Dane z príjmov 4 227,8 4,3%
Odvody 9 046,6 4,4%
Príjmy z majetku 815,0 24,6%
Ostatné 4 751,0 1,3%
Konsolidované príjmy verejnej správy 25 971,4

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.