Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Skutočnosť oproti rozpočtu Daňové príjmy Skutočnosť oproti rozpočtu Daňové príjmy v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Nedaňové príjmy a ostatné transfery Skutočnosť oproti rozpočtu Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Transfery z EÚ Skutočnosť oproti rozpočtu Transfery z EÚ v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Spolu Skutočnosť oproti rozpočtu Spolu v mil. Eur
Kancelária národnej rady SR n.a. n.a. 11,5% 0,1 n.a. n.a. 11,5% 0,1
Kancelária prezidenta SR n.a. n.a. 40,0% 0,0 n.a. n.a. 40,0% 0,0
Úrad vlády SR n.a. n.a. 49,9% 0,4 -57,7% -23,6 -55,5% -23,2
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR n.a. n.a. -25,0% 0,0 n.a. n.a. -25,0% 0,0
Najvyšší súd SR n.a. n.a. 700,0% 0,0 n.a. n.a. 700,0% 0,0
Generálna prokuratúra SR n.a. n.a. 24,1% 0,1 n.a. n.a. 24,1% 0,1
Najvyšší kontrolný úrad SR n.a. n.a. 93,3% 0,0 n.a. n.a. 93,3% 0,0
Slovenská informačná služba n.a. n.a. 6,2% 0,0 n.a. n.a. 6,2% 0,0
Ministerstvo zahraničných vecí SR n.a. n.a. -41,0% -3,8 n.a. n.a. -41,0% -3,8
Ministerstvo obrany SR n.a. n.a. -8,1% -0,8 n.a. n.a. -8,1% -0,8
Ministerstvo vnútra SR n.a. n.a. 32,7% 34,3 -100,0% -76,3 -23,2% -42,0
Ministerstvo spravodlivosti SR n.a. n.a. 21,9% 4,3 n.a. n.a. 21,9% 4,3
Ministerstvo financií SR n.a. n.a. 242,2% 62,2 241,1% 264,0 241,3% 326,3
Ministerstvo životného prostredia SR n.a. n.a. 446,5% 0,7 -1,0% -5,2 -0,8% -4,5
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR n.a. n.a. -37,3% -3,9 92,2% 341,5 88,6% 337,5
Ministerstvo zdravotníctva SR n.a. n.a. 157,3% 5,1 -6,6% -1,8 10,7% 3,3
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR n.a. n.a. 16,2% 2,8 1,0% 2,4 2,0% 5,2
Ministerstvo kultúry SR n.a. n.a. -89,1% -14,7 n.a. n.a. -89,1% -14,7
Ministerstvo hospodárstva SR n.a. n.a. -13,5% -15,6 57,9% 98,4 28,9% 82,8
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR n.a. n.a. 25,7% 5,9 -24,7% -231,7 -23,5% -225,7
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR n.a. n.a. 410,3% 39,0 78,5% 614,6 82,5% 653,5
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR n.a. n.a. -38,6% -0,1 n.a. n.a. -38,6% -0,1
Štatistický úrad SR n.a. n.a. -35,0% -0,1 n.a. n.a. -35,0% -0,1
Úrad pre verejné obstarávanie n.a. n.a. 335,2% 1,1 n.a. n.a. 335,2% 1,1
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. -34,3% -0,4 n.a. n.a. -34,3% -0,4
Úrad jadrového dozoru SR n.a. n.a. 0,9% 0,1 n.a. n.a. 0,9% 0,1
Úrad priemyselného vlastníctva SR n.a. n.a. 9,4% 0,3 n.a. n.a. 9,4% 0,3
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR n.a. n.a. -4,0% 0,0 n.a. n.a. -4,0% 0,0
Protimonopolný úrad SR n.a. n.a. 770,5% 1,5 n.a. n.a. 770,5% 1,5
Národný bezpečnostný úrad n.a. n.a. -40,0% 0,0 n.a. n.a. -40,0% 0,0
Správa štátnych hmotných rezerv SR n.a. n.a. -41,8% -0,8 n.a. n.a. -41,8% -0,8
Všeobecná pokladničná správa 5,7% 575,2 2,2% 16,4 -100,0% -15,4 5,3% 576,1
Slovenská akadémia vied n.a. n.a. 23,1% 0,5 n.a. n.a. 23,1% 0,5
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 5,7% 575,2 11,8% 134,5 29,2% 966,9 11,6% 1 676,6

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.