Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR   1,12   1,1 0 0
Kancelária prezidenta SR   0,03   0,0 0 0
Úrad vlády SR   1,07   1,1 0 0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR   0,02   0,0 0 0
Najvyšší súd SR   0,00   0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR   0,53   0,5 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR   0,03   0,0 0 0
Slovenská informačná služba   0,16   0,2 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR   4,11   4,1 1 2
Ministerstvo obrany SR   15,12   15,1 3 6
Ministerstvo vnútra SR   107,00   107,0 20 45
Ministerstvo spravodlivosti SR   17,84   17,8 3 8
Ministerstvo financií SR   6,20   9,9 2 4
Ministerstvo životného prostredia SR   0,42 64,5 64,9 12 27
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   9,11 50,3 59,4 11 25
Ministerstvo zdravotníctva SR   14,44   26,7 5 11
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR   20,20 88,2 108,4 20 46
Ministerstvo kultúry SR   1,97   2,0 0 1
Ministerstvo hospodárstva SR   136,76 52,3 189,1 35 80
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   22,15 528,3 550,5 102 233
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR   0,17 104,6 104,8 19 44
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR   94,29 207,4 301,7 56 128
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR   5,38   5,4 1 2
Štatistický úrad SR   1,39   1,4 0 1
Úrad pre verejné obstarávanie   0,33   0,3 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví   n.a.   n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR   4,19   4,2 1 2
Úrad priemyselného vlastníctva SR   2,05   2,1 0 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR   0,54   0,5 0 0
Protimonopolný úrad SR   5,13   5,1 1 2
Národný bezpečnostný úrad   0,05   0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR   1,64   1,6 0 1
Všeobecná pokladničná správa 8 024,3 923,23 0,0 8 947,5 1 651 3 782
Slovenská akadémia vied   8,33   8,3 2 4
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 8 024,3 1 405,01 1 111,5 10 540,8 1 945 4 455

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.