Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur
Daňové príjmy spolu 531,7
daň z príjmov fyzických osôb 409,1
daň z motorových vozidiel 120,4
Nedaňové príjmy 77,5
Transfery zo štátneho rozpočtu 429,3
Finančné operácie 75,2
Príjmy spolu 1 113,7

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).