Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 524,0 97 223 16,1%
daň z príjmov fyzických osôb 394,5 73 168 18,5%
daň z motorových vozidiel 0,0 0 0 n.a.
Nedaňové príjmy 78,8 15 34 20,9%
Transfery zo štátneho rozpočtu 486,0 90 207 9,2%
Finančné operácie 226,5 42 96 142,2%
Príjmy spolu 1 315,3 244 559 24,6%

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).