Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 529,3 98 224 n.a.
daň z príjmov fyzických osôb 403,5 74 171 n.a.
daň z motorových vozidiel 125,8 23 53 n.a.
Nedaňové príjmy 60,3 11 25 n.a.
Transfery zo štátneho rozpočtu 444,9 82 188 n.a.
Finančné operácie 144,3 27 61 n.a.
Príjmy spolu 1 178,8 218 498 n.a.

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).