Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Administratívne poplatky 90,9 17 38 n.a.
Kapitálové príjmy 1,9 0 1 n.a.
Ostatné príjmy 20,0 4 8 n.a.
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS 493,5 91 209 n.a.
Zahraničné granty 11,1 2 5 n.a.
Príjmy spolu 617,4 114 261 n.a.

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy medzi ministerstvom a verejnou vysokou školou. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb. Polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.