Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy TASR

v mil. Eur Medziročná zmena
Administratívne poplatky 2,3 -7,6%
Dotácia zo Štátneho rozpočtu 0,5 91,0%
Príjmy spolu 2,9 14,7%

Popis tabuľky

Tlačová agentúra SR poskytuje služby v oblasti spravodajstva. Hlavným zdrojom príjmov sú poplatky medií za služby, ktoré im poskytuje a časť tvorí dotácia zo štátneho rozpočtu.