Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy RTVS

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy RTVS z koncesionárskych poplatkov 69,9 6,5%
Dotácia zo Štátneho rozpočtu 30,0 5,3%
Nedaňové príjmy (reklama, prenájom) 4,4 49,2%
Príjmy RTVS spolu 104,2 0,0%

Popis tabuľky

Príjmy RTVS pozostávajú hlavne z príjmov z povinných poplatkov a dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré sú prerozdelované medzi SRo a STV.