Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Úroky z úverov 27,6 5 12 n.a.
Poplatky, vrátené dotácie 0,8 0 0 n.a.
Dotácia zo Štátneho rozpočtu 138,0 25 58 n.a.
Príjmy spolu 166,3 31 70 n.a.

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Príjmy fondu pochádzajú z úrokov za poskytnuté úvery a z každoročnej dotácie zo štátneho rozpočtu.