Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy z poistného 5 934,7 9,7%
zamestnanec 1 555,2 11,3%
zamestnávateľ 3 833,8 10,9%
povinne poistená SZČO 303,9 10,7%
dobrovoľne poistená osoba 20,0 -41,0%
štát 221,8 -14,7%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 1 190,5 -39,2%
pokuty a penále 14,6 30,2%
dlžné poistné 238,8 -6,0%
ostatné príjmy 937,0 -48,8%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 7 125,2 1,3%
Financovanie deficitu I. piliera 906,0 -49,7%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.