Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 4 161,8 768 1 759 n.a.
zamestnanec 1 172,3 216 496 n.a.
zamestnávateľ 2 561,6 473 1 083 n.a.
povinne poistená SZČO 232,5 43 98 n.a.
dobrovoľne poistená osoba 25,7 5 11 n.a.
štát 169,7 31 72 n.a.
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 1 239,9 229 524 n.a.
pokuty a penále 3,6 1 2 n.a.
dlžné poistné 212,5 39 90 n.a.
ostatné príjmy 1 023,8 189 433 n.a.
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 5 401,7 997 2 283 n.a.
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 875,3 162 370 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.