Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 5 794,3 15,7%
Starobné dôchodkové poistenie 2 786,9 25,6%
Príjmy rezervného fondu solidarity 831,2 6,5%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 4 960,9 4,9%
Bilancia -1 342,8 n.a.
Invalidné poistenie 1 035,9 5,9%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 933,7 2,5%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a.
Bilancia 102,2 37,9%
Nemocenské poistenie 496,9 17,0%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 452,3 -6,7%
Bilancia 44,6 n.a.
Úrazové poistenie 133,2 0,5%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 45,7 2,5%
Bilancia 87,5 -0,5%
Poistenie v nezamestnanosti 301,2 6,1%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 171,9 0,0%
Bilancia 129,3 15,3%
Garančné poistenie 63,4 -7,6%
Výdavky fondu garančného poistenia 22,5 -51,3%
Bilancia 40,9 226,2%
Správny fond 145,7 15,9%
Výdavky správneho fondu 118,3 10,8%
Bilancia 27,4 68,0%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.