Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 4 745,2 0,1%
Starobné dôchodkové poistenie 2 083,7 5,0%
Príjmy rezervného fondu solidarity 746,4 -14,1%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 4 814,1 4,7%
Bilancia -1 984,1 n.a.
Invalidné poistenie 931,7 2,7%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 890,6 4,3%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a.
Bilancia 41,2 -10,6%
Nemocenské poistenie 403,6 0,4%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 422,6 12,2%
Bilancia -19,0 n.a.
Úrazové poistenie 125,4 2,4%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 47,7 0,5%
Bilancia 77,8 3,3%
Poistenie v nezamestnanosti 280,1 2,1%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 169,9 6,7%
Bilancia 110,2 -4,2%
Garančné poistenie 55,3 -24,3%
Výdavky fondu garančného poistenia 41,1 -10,9%
Bilancia 14,2 -46,0%
Správny fond 119,0 3,7%
Výdavky správneho fondu 113,7 -3,1%
Bilancia 5,3 261,9%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.