Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 4 956,0 916 2 128 0,1%
Starobné dôchodkové poistenie 2 222,9 411 954 5,0%
Príjmy rezervného fondu solidarity 765,5 142 329 -14,1%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 4 760,3 880 2 044 4,7%
Bilancia -1 771,9 -328 -761 n.a.
Invalidné poistenie 972,5 180 418 2,7%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 879,5 163 378 4,3%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 93,0 17 40 -10,6%
Nemocenské poistenie 405,1 75 174 0,4%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 428,2 79 184 12,2%
Bilancia -23,0 -4 -10 n.a.
Úrazové poistenie 131,7 24 57 2,4%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 43,2 8 19 0,5%
Bilancia 88,5 16 38 3,3%
Poistenie v nezamestnanosti 288,6 53 124 2,1%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 174,3 32 75 6,7%
Bilancia 114,4 21 49 -4,2%
Garančné poistenie 46,0 9 20 -24,3%
Výdavky fondu garančného poistenia 33,5 6 14 -10,9%
Bilancia 12,5 2 5 -46,0%
Správny fond 123,7 23 53 3,7%
Výdavky správneho fondu 112,6 21 48 -3,1%
Bilancia 11,1 2 5 261,9%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.