Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 4 951,4 917 2 106 11,4%
Starobné dôchodkové poistenie 2 117,9 392 901 8,4%
Príjmy rezervného fondu solidarity 891,5 165 379 33,1%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 4 547,9 842 1 934 2,5%
Bilancia -1 538,4 -285 -654 n.a.
Invalidné poistenie 947,2 175 403 8,4%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 843,2 156 359 4,3%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 104,0 19 44 59,2%
Nemocenské poistenie 403,4 75 172 4,6%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 381,4 71 162 12,7%
Bilancia 21,9 4 9 -53,4%
Úrazové poistenie 128,7 24 55 10,7%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 43,0 8 18 4,5%
Bilancia 85,7 16 36 14,0%
Poistenie v nezamestnanosti 282,7 52 120 10,0%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 163,3 30 69 8,6%
Bilancia 119,4 22 51 11,8%
Garančné poistenie 60,8 11 26 7,0%
Výdavky fondu garančného poistenia 37,6 7 16 -91,5%
Bilancia 23,2 4 10 82,1%
Správny fond 119,3 22 51 -10,5%
Výdavky správneho fondu 116,2 22 49 -9,4%
Bilancia 3,1 1 1 -39,2%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.