Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku n.a. 0,0%
Starobné dôchodkové poistenie n.a. -1,0%
Príjmy rezervného fondu solidarity n.a. 0,4%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky n.a. 4,0%
Bilancia n.a. n.a.
Invalidné poistenie n.a. 1,6%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky n.a. 5,1%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a.
Bilancia n.a. -28,0%
Nemocenské poistenie n.a. 4,6%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky n.a. 6,9%
Bilancia n.a. -9,4%
Úrazové poistenie n.a. 0,8%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky n.a. 2,5%
Bilancia n.a. -0,1%
Poistenie v nezamestnanosti n.a. 2,6%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky n.a. -12,8%
Bilancia n.a. 36,5%
Garančné poistenie n.a. 11,7%
Výdavky fondu garančného poistenia n.a. 845,8%
Bilancia n.a. 225,3%
Správny fond n.a. -17,7%
Výdavky správneho fondu n.a. -12,7%
Bilancia n.a. -66,6%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.