Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 4 447,6 821 1 880 n.a.
Starobné dôchodkové poistenie 1 973,1 364 834 n.a.
Príjmy rezervného fondu solidarity 667,0 123 282 n.a.
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 4 265,8 787 1 803 n.a.
Bilancia -1 625,7 -300 -687 n.a.
Invalidné poistenie 860,0 159 364 n.a.
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 769,4 142 325 n.a.
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov 0,0 0 0 n.a.
Bilancia 90,7 17 38 n.a.
Nemocenské poistenie 368,6 68 156 n.a.
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 316,7 58 134 n.a.
Bilancia 52,0 10 22 n.a.
Úrazové poistenie 115,4 21 49 n.a.
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 40,1 7 17 n.a.
Bilancia 75,2 14 32 n.a.
Poistenie v nezamestnanosti 250,6 46 106 n.a.
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 172,4 32 73 n.a.
Bilancia 78,2 14 33 n.a.
Garančné poistenie 50,9 9 22 n.a.
Výdavky fondu garančného poistenia 47,0 9 20 n.a.
Bilancia 3,9 1 2 n.a.
Správny fond 161,9 30 68 n.a.
Výdavky správneho fondu 146,9 27 62 n.a.
Bilancia 15,0 3 6 n.a.

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.