Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy štátu na obyvateľa v EUR

Eurozóna (19)
EÚ 27 (od 2020)
EÚ 28 (do 2019)
Rakúsko
Belgicko
Bulharsko
Chorvátsko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
Grécko
Maďarsko
Írsko
Taliansko
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Malta
Holandsko
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
 
Veľká Británia

Popis tabuľky