Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy štátu na obyvateľa v EUR

EU28
Eurozóna 17 (19)
Rakúsko
Belgicko
Bulharsko
Švajčiarsko
Chorvátsko
Cyprus
Česká republika
Nemecko
Dánsko
Estónsko
Španielsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Maďarsko
Írsko
Island
Taliansko
Lotyšsko
Luxembursko
Litva
Malta
Holandsko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Švédsko
Slovinsko
Slovensko
Veľká Británia

Popis tabuľky

Tabuľka porovnáva vývoj príjmov štátu na obyvateľa v eurách. Absolútna výška príjmov na obyvateľa sa odvíja od vyspelosti ekonomiky (príp. cenovej úrovne) a od miery vplyvu štátu v ekonomike. Ilustratívne uvádzame aj príjmy nečlenských krajín EÚ s vysokou mierou daňového zaťaženia. Údaje sú z Eurostatu, môžu sa líšiť od údajov poskytovaných Ministerstvom financií.