Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 1 519,3 280 642 n.a.
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 1 455,4 269 615 n.a.
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 63,9 12 27 n.a.
Daň z príjmov právnickej osoby 1 582,2 292 669 n.a.
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 155,8 29 66 n.a.
Dane z majetku 0,5 0 0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania n.a. n.a. n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a. n.a. n.a. n.a.
Priame dane spolu 3 257,7 601 1 377 n.a.

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Dane z majetku boli zrušené k 1.1.2005, v ďalších rokoch boli evidované dobiehajúce príjmy z týchto daní. Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa týka napr. zdanenia úrokov na bankových účtoch, zdanenia vyplatených výnosov z podielových listov, či daní z licenčných poplatkov platených právnickými osobami. Dane sú už znížené o asignované 2%.