Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 4 420,9 8,6%
Spotrebné dane 2 027,8 0,6%
z minerálnych olejov 1 077,9 0,8%
z liehu 204,3 3,1%
z piva 54,9 -0,1%
z vína 4,2 -3,6%
z tabaku a tabakových výrobkov 644,7 -0,7%
Zelené dane 41,8 4,3%
Nepriame dane spolu 6 448,6 6,1%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty. Dane z tabaku a tabakových výrobkov vzrástli za 4 roky o 50%. Zelené dane sa platia za spotrebované uhlie, plyn a elektrinu od roku 2008, pričom domácnosti sú oslobodené od platenia.