Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 4 711,2 -8,3%
Spotrebné dane 2 072,2 -1,2%
z minerálnych olejov 1 104,8 -3,2%
z liehu 204,9 -4,7%
z piva 57,0 -2,1%
z vína 3,7 3,2%
z tabaku a tabakových výrobkov 655,5 2,8%
Zelené dane 46,2 8,8%
Nepriame dane spolu 6 783,4 -6,2%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty. Dane z tabaku a tabakových výrobkov vzrástli za 4 roky o 50%. Zelené dane sa platia za spotrebované uhlie, plyn a elektrinu od roku 2008, pričom domácnosti sú oslobodené od platenia.