Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 4 221,3 779 1 784 n.a.
Spotrebné dane 1 761,2 325 744 n.a.
z minerálnych olejov 1 046,5 193 442 n.a.
z liehu 197,0 36 83 n.a.
z piva 58,1 11 25 n.a.
z vína 3,7 1 2 n.a.
z tabaku a tabakových výrobkov 436,5 81 184 n.a.
Zelené dane 19,4 4 8 n.a.
Nepriame dane spolu 5 982,5 1 104 2 529 n.a.

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty. Dane z tabaku a tabakových výrobkov vzrástli za 4 roky o 50%. Zelené dane sa platia za spotrebované uhlie, plyn a elektrinu od roku 2008, pričom domácnosti sú oslobodené od platenia.