Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 133,7 1,1%
Obecné dane 477,9 2,9%
Dane z nehnuteľností 302,7 3,5%
Dane z pozemkov n.a. n.a.
Dane zo stavieb n.a. n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a. n.a.
Dane za tovary a služby 175,2 1,8%
Dane určované obcami a VÚC spolu 611,6 2,5%
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 1 256,0 2,8%
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 420,6 2,7%

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.