Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 127,2 7,5%
Obecné dane 478,0 8,5%
Dane z nehnuteľností 295,0 10,9%
Dane z pozemkov n.a. n.a.
Dane zo stavieb n.a. n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a. n.a.
Dane za tovary a služby 183,0 4,5%
Dane určované obcami a VÚC spolu 605,2 8,3%
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 1 262,8 1,7%
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 422,8 2,0%

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.