Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 121,6
Obecné dane 455,2
Dane z nehnuteľností 280,9
Dane z pozemkov n.a.
Dane zo stavieb n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a.
Dane za tovary a služby 174,3
Dane určované obcami a VÚC spolu 576,8
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 1 224,1
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 409,2

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.