Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 129,5 24 55 6,8%
Obecné dane 439,3 81 187 3,1%
Dane z nehnuteľností 274,6 51 117 3,1%
Dane z pozemkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane zo stavieb n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane za tovary a služby 164,7 31 70 3,0%
Dane určované obcami a VÚC spolu 568,8 105 242 3,9%
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 1 176,5 218 500 18,0%
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 393,3 73 167 18,5%

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.