Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 130,9 2,9%
Obecné dane 436,0 3,2%
Dane z nehnuteľností 266,8 4,5%
Dane z pozemkov n.a. 3,1%
Dane zo stavieb n.a. 5,1%
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a. 3,1%
Dane za tovary a služby 169,1 1,1%
Dane určované obcami a VÚC spolu 566,9 3,1%
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 1 103,5 -6,7%
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 368,9 -7,1%

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.