Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 118,0 22 50 n.a.
Obecné dane 412,9 76 175 n.a.
Dane z nehnuteľností 254,8 47 108 n.a.
Dane z pozemkov 69,0 13 29 n.a.
Dane zo stavieb 174,4 32 74 n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 11,4 2 5 n.a.
Dane za tovary a služby 158,1 29 67 n.a.
Dane určované obcami a VÚC spolu 530,9 98 224 n.a.
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 1 068,1 197 451 n.a.
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 357,0 66 151 n.a.

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.