Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Miera daňového zaťaženia SR

2015 2016 2017 2018 2019
HDP v bežných cenách v mil. Eur 79 138,0 81 226,0 84 851,0 90 321,0 96 890,0
Rast HDP 4,2% 2,6% 4,5% 6,4% 7,3%
Dane a odvody 23 809,6 23 710,4 25 509,3 27 528,1 29 073,8
Príjmy štátu v mil. Eur 33 656,9 31 864,0 33 452,0 35 388,1 37 216,3
Rast príjmov štátu v % 12,5% -5,3% 5,0% 5,8% 5,2%
Miera daňového zaťaženia 42,5% 39,2% 39,4% 39,2% 38,4%
Podiel výdavkov štátu na HDP 45,1% 41,5% 40,2% 39,8% 38,5%

Popis tabuľky

Miera daňového zaťaženia určuje podiel celkových príjmov štátu (daní, odvodov, poplatkov) na HDP. Hodnota vyjadruje, akú časť ročnej produkcie hospodárstva vyberá štát a následne prerozdeľuje. Podiel výdavkov štátu na HDP vyjadruje mieru, akou štát zasahuje do ekonomiky prostredníctvom výdavkov. Vývoj miery daňového zaťaženia v období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore. Prípadné rozdiely medzi ukazovateľmi vykazovanými Eurostatu a uvedenými údajmi vyplávajú z rozdielnej metodiky Ministerstva financií SR.