Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 344,9 64 149 -0,6%
Nákup tovarov a služieb 204,7 38 88 -8,3%
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 387,7 71 167 -0,3%
Kapitálové výdavky, nákup majetku 108,9 20 47 -31,5%
Finančné operácie a úroky 23,2 4 10 39,3%
Výdavky VÚC spolu 1 069,3 197 461 -5,7%

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.