Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 1 247,6 230 538 3,2%
Nákup tovarov a služieb 946,5 174 408 -0,2%
Transfery 361,2 67 156 0,3%
Kapitálové výdavky a transfery 1 105,4 204 477 28,5%
Splácanie úrokov 22,7 4 10 -12,2%
Finančné operácie, splátky dlhov 209,3 39 90 51,0%
Výdavky obcí spolu 3 892,7 717 1 680 9,9%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).