Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 1 209,2 223 511 n.a.
Nákup tovarov a služieb 948,5 175 401 n.a.
Transfery 360,3 66 152 n.a.
Kapitálové výdavky a transfery 860,2 159 364 n.a.
Splácanie úrokov 25,8 5 11 n.a.
Finančné operácie, splátky dlhov 138,7 26 59 n.a.
Výdavky obcí spolu 3 542,6 654 1 497 n.a.

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).