Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo VÚC míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 98,0 18 42 -19,6%
Ekonomická oblasť 243,0 45 105 5,5%
Zdravotníctvo 7,4 1 3 -36,7%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 49,8 9 21 -16,9%
Vzdelávanie 488,9 90 211 -4,3%
Sociálne zabezpečenie 182,2 34 79 -8,8%
Výdavky VÚC spolu 1 069,3 197 461 -5,7%

Popis tabuľky

Výdavky vyšších územných celkov smerujú predovšetkým do oblasti vzdelávania (stredné školstvo) a údržby ciest.