Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur
Všeobecné verejné služby 844,6
Verejný poriadok a bezpečnosť 52,5
Ekonomická oblasť 445,9
Ochrana životného prostredia 313,2
Bývanie a občianska vybavenosť 464,8
Zdravotníctvo 8,3
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 237,8
Vzdelávanie 1 248,1
Sociálne zabezpečenie 128,1
Výdavky obcí spolu 3 743,3

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí. Údaje za rok 2013 neboli verejne dostupné, odhadli sme ich na základe predpokladu, že všetky výdavkové skupiny klesli rovnako, ako celkové výdavky Obcí.