Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 904,5 167 390 13,3%
Verejný poriadok a bezpečnosť 63,0 12 27 19,6%
Ekonomická oblasť 417,1 77 180 7,6%
Ochrana životného prostredia 299,7 55 129 13,4%
Bývanie a občianska vybavenosť 455,1 84 196 11,9%
Zdravotníctvo 8,1 1 3 8,9%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 285,5 53 123 13,1%
Vzdelávanie 1 325,2 244 572 6,0%
Sociálne zabezpečenie 134,6 25 58 9,2%
Výdavky obcí spolu 3 892,7 717 1 680 9,9%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí. Údaje za rok 2013 neboli verejne dostupné, odhadli sme ich na základe predpokladu, že všetky výdavkové skupiny klesli rovnako, ako celkové výdavky Obcí.