Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 798,0 147 337 n.a.
Verejný poriadok a bezpečnosť 52,7 10 22 n.a.
Ekonomická oblasť 387,5 72 164 n.a.
Ochrana životného prostredia 264,2 49 112 n.a.
Bývanie a občianska vybavenosť 406,8 75 172 n.a.
Zdravotníctvo 7,4 1 3 n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 252,3 47 107 n.a.
Vzdelávanie 1 250,0 231 528 n.a.
Sociálne zabezpečenie 123,2 23 52 n.a.
Výdavky obcí spolu 3 542,6 654 1 497 n.a.

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí. Údaje za rok 2013 neboli verejne dostupné, odhadli sme ich na základe predpokladu, že všetky výdavkové skupiny klesli rovnako, ako celkové výdavky Obcí.