Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na obyvateľa Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 2 525,5 465 86 6,1%
Obrana 741,2 136 25 -15,3%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 331,5 245 45 1,3%
Ekonomická oblasť 3 299,5 608 113 6,8%
Ochrana životného prostredia 242,3 45 8 8,4%
Bývanie a občianska vybavenosť 170,7 31 6 -39,7%
Zdravotníctvo 1 492,9 275 51 13,8%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 319,8 59 11 11,4%
Vzdelávanie 1 873,6 345 64 1,4%
Sociálne zabezpečenie 3 340,1 615 114 94,1%
Výdavky vlády spolu 15 337,0 2 824 523 15,0%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.