Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 2 381,1 439 1 006 n.a.
Obrana 874,7 161 370 n.a.
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 313,9 242 555 n.a.
Ekonomická oblasť 3 088,8 570 1 306 n.a.
Ochrana životného prostredia 223,5 41 94 n.a.
Bývanie a občianska vybavenosť 283,2 52 120 n.a.
Zdravotníctvo 1 311,3 242 554 n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 287,1 53 121 n.a.
Vzdelávanie 1 847,2 341 781 n.a.
Sociálne zabezpečenie 1 721,1 318 728 n.a.
Výdavky vlády spolu 13 332,0 2 461 5 635 n.a.

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.