Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 15,12 532 2 368 3 7 -1,4%
Kancelária prezidenta SR 2,19 90 2 027 0 1 11,7%
Úrad vlády SR 10,72 588 1 520 2 5 7,8%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 2,35 86 2 278 0 1 -9,0%
Najvyšší súd SR 7,15 193 3 088 1 3 -5,6%
Generálna prokuratúra SR 51,14 1 734 2 458 9 22 2,5%
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,61 315 1 749 1 3 -2,6%
Ministerstvo zahraničných vecí SR 52,85 1 104 3 989 10 23 4,3%
Ministerstvo obrany SR 357,61 21 250 1 402 66 154 3,7%
Ministerstvo vnútra SR 630,96 36 012 1 460 116 272 0,6%
Ministerstvo spravodlivosti SR 208,66 11 032 1 576 38 90 2,3%
Ministerstvo financií SR 174,99 10 993 1 327 32 76 5,9%
Ministerstvo životného prostredia SR 15,44 1 086 1 185 3 7 -4,3%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 150,82 11 967 1 050 28 65 5,5%
Ministerstvo zdravotníctva SR 33,62 2 729 1 027 6 15 1,0%
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 146,86 13 069 936 27 63 0,3%
Ministerstvo kultúry SR 14,43 1 128 1 066 3 6 5,9%
Ministerstvo hospodárstva SR 21,00 1 009 1 734 4 9 3,4%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 62,67 4 113 1 270 12 27 7,8%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené 7,08 327 1 805 1 3 3,7%
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 28,20 1 602 1 467 5 12 19,3%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 28,27 2 453 960 5 12 3,5%
Štatistický úrad SR 15,39 1 018 1 259 3 7 6,1%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 1,84 109 1 407 0 1 -2,4%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 2,08 90 1 928 0 1 2,5%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,08 139 1 248 0 1 -1,6%
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 1,44 73 1 643 0 1 13,3%
Protimonopolný úrad SR 1,69 68 2 065 0 1 6,3%
Národný bezpečnostný úrad 6,08 234 2 165 1 3 7,6%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 1,91 108 1 476 0 1 4,2%
Všeobecná pokladničná správa 2,11 102 1 726 0 1 -0,7%
Slovenská akadémia vied 28,97 2 027 1 191 5 13 3,2%
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Mzdové náklady spolu 2 092,32 127 380 1 369 385 903 2,8%

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.