Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 6 016,4 1 114 2 559 3,4%
Výdavky fondu starobného poistenia 4 547,9 842 1 934 2,5%
Výdavky fondu invalidného poistenia 843,2 156 359 4,3%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 381,4 71 162 12,7%
Výdavky fondu úrazového poistenia 43,0 8 18 4,5%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 163,3 30 69 8,6%
Výdavky fondu garančného poistenia 37,6 7 16 -14,7%
Správa poisťovne 116,2 22 49 -9,4%
Príjmy fondov (bežné) 4 951,4 917 2 106 11,4%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 1 402,4 260 596 -7,6%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) 221,2 41 94 1 299,2%
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 840,0 156 357 5,0%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS 562,5 104 239 -21,6%
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -341,2 -63 -145 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Chýbajúce príjmy poisťovne, ktoré odchádzajú na účty sporiteľov vo fondoch DSS, dopláca vláda hlavne zo Štátneho rozpočtu, do vyčerpania privatizačných príjmov zo Štátnych aktív. Výdavky na starobné dôchodky sú dnes tak vysoké, že strata by vznikala aj v prípade nezavedenia druhého piliera. Strata či prebytok započítava príjmy v bežnom roku (prebytky z minulých rokov nezarátavame) vrátane dotácie na financovanie výpadku príjmu poisťovne ako aj dotácie na vykrytie systémového deficitu priebežného piliera.