Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie     n.a.
Starobný dôchodok 353 954 661 3,8%
Predčasný starobný dôchodok 367 47 893 4,7%
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 211 336 844 3,5%
Sirotský dôchodok 125 28 043 2,6%
Invalidné poistenie     n.a.
Invalidný dôchodok 255 213 834 2,2%
Nemocenské poistenie     n.a.
Nemocenské 199 105 753 7,6%
Ošetrovné 70 10 575 9,4%
Vyrovnávacia dávka 47 82 2,2%
Materské 318 20 093 11,2%
Úrazové poistenie     n.a.
Úrazový príplatok 118 2 156 7,4%
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 308 846 -90,1%
Úrazová renta 279 6 124 4,6%
Poistenie v nezamestnanosti     n.a.
Dávka v nezamestnanosti 292 43 002 2,8%
Garančné poistenie     n.a.
Dávka garančného poistenia 1 418 504 16,5%

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.