Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie     n.a.
Starobný dôchodok 340 931 795 n.a.
Predčasný starobný dôchodok 351 56 352 n.a.
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 204 337 505 n.a.
Sirotský dôchodok 122 28 978 n.a.
Invalidné poistenie     n.a.
Invalidný dôchodok 249 204 378 n.a.
Nemocenské poistenie     n.a.
Nemocenské 185 108 565 n.a.
Ošetrovné 64 10 756 n.a.
Vyrovnávacia dávka 46 88 n.a.
Materské 286 19 774 n.a.
Úrazové poistenie     n.a.
Úrazový príplatok 110 28 579 n.a.
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 13 176 49 n.a.
Úrazová renta 267 72 159 n.a.
Poistenie v nezamestnanosti     n.a.
Dávka v nezamestnanosti 284 163 484 n.a.
Garančné poistenie     n.a.
Dávka garančného poistenia 1 217 676 n.a.

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.