Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 307,2 57 133 7,4%
Prevádzka vysokých škôl 183,5 34 79 7,0%
Bežné transfery 75,1 14 32 14,6%
Obstarávanie kapitálových aktív 142,4 26 61 92,4%
Výdavky spolu 708,2 130 306 18,6%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.