Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 286,1 53 121 n.a.
Prevádzka vysokých škôl 171,5 32 72 n.a.
Bežné transfery 65,5 12 28 n.a.
Obstarávanie kapitálových aktív 74,0 14 31 n.a.
Výdavky spolu 597,2 110 252 n.a.

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.