Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Slovenskej konsolidačnej

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dividenda MF SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Správa spoločnosti n.a. n.a. n.a. n.a.
Výdavky spolu n.a. n.a. n.a. n.a.
Zostatok v spoločnosti na konci roka n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Slovenská konsolidačná (SK) je akciová spoločnosť v minulosti založená za účelom ozdravenia bankového sektora kedy prevzala ich pohľadávky. Dnes svoju činnosť sústredí na vymáhanie pohľadávok, ktoré prevazla v minulých rokoch.