Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení 50,8 9 22 52,9%
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva 3,6 1 2 276,4%
Správa fondu 0,6 0 0 -4,3%
Ostatné výdavky 0,1 0 0 75,9%
Výdavky spolu 55,1 10 24 58,1%
Zostatok vo fonde na konci roka 736,6 136 318 0,8%

Popis tabuľky

Predmetom činnosti Národného jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky potrebné na financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia za účelom jeho vyradenia až po vyraďovanie jadrových zariadení. Fond teda financuje vyradenie jadrových zariadení a skladovanie vyhoreného paliva. Za hospodárenie fondu je zodpovedný minister hospodárstva SR.