Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení 33,2 6 14 n.a.
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva 1,0 0 0 n.a.
Správa fondu 0,6 0 0 n.a.
Ostatné výdavky 0,1 0 0 n.a.
Výdavky spolu 34,8 6 15 n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 730,5 135 309 n.a.

Popis tabuľky

Predmetom činnosti Národného jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky potrebné na financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia za účelom jeho vyradenia až po vyraďovanie jadrových zariadení. Fond teda financuje vyradenie jadrových zariadení a skladovanie vyhoreného paliva. Za hospodárenie fondu je zodpovedný minister hospodárstva SR.